|  Webbplatskarta |  Glömt lösenord  
 

SACE, Swedish Association for Construction Equipment

SACE, Swedish Association for Construction Equipment är en branschförening inom Teknikföretagens Branschgrupper.

SACEs medlemmar är företag i Sverige  som konstruerar, utvecklar och tillverkar vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar samt tillhörande kring utrustningar.

I SACE ges medlemmarna möjlighet att diskutera gemensamma frågor och främja intressen på det tekniska och kommersiella området. SACE företräder branschen och representerar vid kontakter med myndigheter och organisationer, både nationella och internationella.

SACE arbetar med "lobbying" för branschens räkning gentemot myndigheter, riksdag och regering. SACE är också remissinstans och bevakar EU-direktiv. SACE är en bransorganisation inom TEBAB - Teknikföretagens Branschgrupper AB där också SACEs kansli återfinns.

Genom SACE upprätthålls också det svenska nationella medlemskapet i CECE, Committee for European Construction Equipment. CECE representerar, påverkar och företräder hela branschen inom Europa.

 Ordförande i SACE är Lars-Göran Andersson, Volvo Construction Equipment AB.

SACE önskar alla medlemmar en trevlig sommar!

Läs mer


sacelogo_sidfot Swedish Association for Construction Equipment
Box 5510, 114 85 Stockholm | Besöksadress: Storgatan 5 | Tel: 08-782 08 50 | sace@tebab.com

  • TEBAB
  • Teknikföretagen
© Teknikföretagens Branschgrupper AB 2009 - All Rights ReservedProducerad i samarbete med webbyrån Milou Communication AB