SACE, Swedish Association for Construction Equipment

SACE, Swedish Association for Construction Equipment är en branschförening inom TEBAB – Teknikföretagens Branschgrupper.

SACEs medlemmar är företag i Sverige som konstruerar, utvecklar och tillverkar vägbeläggningsmaskiner, betongmaskiner, packningsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, kross- och siktanläggningar, grävmaskiner, byggkranar samt tillhörande kring utrustningar.

I SACE ges medlemmarna möjlighet att diskutera gemensamma frågor och främja intressen på det tekniska och kommersiella området. SACE företräder branschen och representerar vid kontakter med myndigheter och organisationer, både nationella och internationella. SACE arbetar med ”lobbying” för branschens räkning gentemot myndigheter, riksdag och regering. SACE är också remissinstans och bevakar EU-direktiv. SACE är en branschorganisation inom TEBAB – Teknikföretagens Branschgrupper AB där också SACEs kansli återfinns.

Genom SACE upprätthålls också det svenska nationella medlemskapet i CECE, Committee for European Construction Equipment. CECE representerar, påverkar och företräder hela branschen inom Europa.

lars-goran-andersson

Ordförande i SACE är Lars-Göran Andersson, Volvo Construction Equipment AB.

CECE Congress 2016

Next CECE Congress takes place 5-7 October 2016 in Prague.